Lieve Karin, ondanks de treurige periode na het overlijden van mijn moeder,denk ik met een warm gevoel terug aan hoe je ons liefdevol hebt bijgestaan. Je betrokkenheid en warmte heeft ons veel steun gegeven.