Uw uitvaartwensen

Uitvaartbegeleiding Karin Smit
Instagram

Uw Uitvaartwensen

Per dag overlijden in Nederland ongeveer 370 mensen waarbij gemiddeld vier directe nabestaanden betrokken zijn. Ieder jaar hebben dus zo’n 500.000 mensen direct met een overlijden te maken. Hierbij kunt u denken aan het verlies van een partner, kinderen, ouders, schoonouders, broer of zus. In een mensenleven bent u ongeveer 4 keer rechtstreeks betrokken bij het regelen van een afscheid.

Daarnaast is er een grote groep die indirect betrokken is bij een overlijden, bijvoorbeeld van vrienden, kennissen, collega’s of buren. Als er 10 tot 15 nabestaanden en andere belangstellenden aanwezig zijn bij een afscheid, zijn dit op jaarbasis ruim 2 miljoen mensen.

Uit de bovengenoemde cijfers blijkt wel, dat de dood een grote plaats inneemt in onze samenleving. Het is dus belangrijk dat nabestaanden goed en persoonlijk worden begeleid voor, tijdens en na het afscheid.

``Mijn uitvaartwensen``

Praten over de dood doen we niet graag maar als u, als een van de belangstellenden, aanwezig bent geweest bij een persoonlijk afscheid en als u soms nadenkt over uw eigen wensen op dit gebied, schrijf dan uw ideeën eens op. Dat kan u en uw nabestaanden rust en duidelijkheid geven over wat er wel of niet geregeld moet worden.

Een goede voorbereiding en een goede kennismaking dragen bij aan een goed afscheid. Als uitvaartbegeleider deel ik bijzondere en intense momenten met nabestaanden: het is daarom belangrijk dat er een klik is.

Vrijblijvend bied ik u hiervoor het boekje ‘mijn uitvaartwensen’ aan. Dit boekje kunt u aanvragen via de site door het invullen van het contactformulier, via Facebook: uitvaartbegeleiding Karin Smit of per e-mail naar info@uitvaartbegeleidingkarinsmit.nl