Uitvaart in Hollands Kroon

Uitvaartbegeleiding Karin Smit
Instagram

Uitvaart in Hollands Kroon

Na een overlijden van een dierbare wordt er veel al direct een uitvaartbegeleider ingeschakeld om de eerste zorg rondom de uitvaart uit handen te nemen. In de dagen na het overlijden van een dierbare moeten er veel beslissingen worden genomen. Uitvaartbegeleiding Karin Smit neemt samen met u ruim de tijd om deze keuzes te bespreken, om een persoonlijke uitvaart in Hollands Kroon te begeleiden.

Karin bespreekt per dag samen met u en uw naasten wat de mogelijkheden zijn voor een persoonlijk en stijlvolle uitvaart in Hollands Kroon.

Wanneer u wenst dat Uitvaartbegeleiding Karin Smit de uitvaart in Hollands Kroon verzorgd, kunt u na het overlijden van uw dierbare contact met haar opnemen.

Uitvaart begeleiding Karin Smit is 24/7 dag en nacht bereikbaar via telefoonnummer 06 – 81 35 81 10

Persoonlijke begeleiding bij het verzorgen van een uitvaart in Hollands Kroon

Na het overlijden van uw dierbare dienen er veel beslissingen genomen te worden. Uitvaartbegeleiding Karin Smit neemt hiervoor ruim de tijd, alle keuzes en beslissingen hoeven niet op een dag gemaakt te worden. Hierdoor heeft u de tijd om rustig na te denken wat u wilt.

Tijdens het eerste gesprek worden de belangrijkste zaken besproken zoals de opbaarlocatie, crematie of begrafenis, de dag en tijdstip van de uitvaart in Hollands Kroon. Doordat u dagelijks contact heeft met Karin Smit kunt u ook nog de tijd nemen om na te denken over de invulling van de uitvaart in Hollands Kroon Karin Smit zal dit graag begeleiden.

Persoonlijk afscheid na het overlijden van een dierbare in Hollands Kroon

De missie van Uitvaartbegeleiding Karin Smit is om met hart en ziel, samen met de nabestaanden, persoonlijke en dierbare herinneringen te maken die de nabestaanden helpen om het verlies van hun dierbare te dragen. Uitvaartbegeleiding Karin Smit hecht daarom bijzonder veel waarde aan een persoonlijk begeleiding van de familie om een afscheid dat past bij de overleden dierbare en de nabestaanden te maken. Zo ontstaat er een persoonlijk afscheid.

De ervaring van Karin Smit is, om met zoveel mogelijk persoonlijke spullen, materialen en muziek het afscheid vorm te geven. Nabestaanden kunnen, als ze dit willen, veel zelf doen, bovendien helpt dit veelal in de verwerking van het verlies.

Voor het melden van het overlijden van een dierbare in Hollands Kroon kunt u bellen naar Uitvaartbegeleiding Karin Smit 06 – 81 35 81 10, 24/7 bereikbaar.